cm20141201___01c028eb86ba65137ac7007fb9f
 
  (本文同步發表「 SJKen 的Giga Circle」,看展體驗是版主觀賞後個人主觀感受,因人而異,不具任何商業促銷意圖。)     
 
 

SJKen 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()